Algemeen
Stichting Scheepjeskerk Op   25   april   2007   is   bij   notaris   Breugel   de   oprichtingsakte   en statuten van “de Stichting Scheepjeskerk” getekend. Het   doel   van   deze   stichting   is   het   behoud   als   cultuur-historisch monument     van     de     Scheepjeskerk     en     Pastorie     voor     de gemeenschap   Groenendijk   en   omgeving   en   te   gebruiken   voor maatschappelijke,   religieuze   en   culturele   doeleinden.   Juist   deze kerk   lenen   zich   daar   uitstekend   voor.   Met   ca   200   zitplaatsen heeft    het    een    nog    “menselijke”    schaal,    er    is    sfeer    en    de akoestiek    is    geweldig,    werkelijk    een    plezier    om    muziek    te maken. Als   raad   van   toezicht   zijn   benoemd   het   Wijkcomité   Groenendijk en het Historisch Museum Hazerswoude. De    Stichting    Scheepjeskerk    is    een    ANBI    erkende    stichting waardoor   giften   en   erfenissen   belastingvrij   geschonken   kunnen worden.
STICHTING