Bestuur STICHTING
Bestuur van de Stichting Scheepjeskerk Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld: Koos van Leijden Voorzitter Henk de Boer                        Secretaris Leo van Wetten                    Penningmeester Hans Arentsen                      Lid Nico Wesselingh Lid
Het bestuur in vergadering bijeen ten huize van de secretaris