Pastorie
Pastorie
HISTORIE
In 1818 werd de kapel aan de Groenendijk van een "behoorlijk verblijf voor de pastoor en koster" voorzien. De pastorie stond ten westen van de huidige kerk. In 1904 besloot men de pastorie te vervangen door een nieuwe. Het kerkbestuur verzocht de architect J.H. Tonnear een ontwerp te maken. In maart 1904 werd de nieuwe pastorie aanbesteed voor Fl. 14.000,-. De totale bouwkosten kwamen uiteindelijk op Fl. 15.000,- uit, 1000 gulden meer dan was geraamd, veroorzaakt door salaris architect, salaris opzichter en wat bijkomend werk, waarop blijkbaar niet was gerekend. Eerst op 11 november 1908 kon de nieuwe pastorie betrokken worden en op 4 december van dat jaar vond er de eerste kerkbestuur vergadering plaats. In deze vergadering werd ondermeer besloten om de pastorie aan te sluiten op het waterleidingnet, dat toen in de gemeente in aanleg was. De oude pastorie werd in 1911 gesloopt om plaats te maken voor twee burgerwoningen. In de zestiger jaren van de vorige eeuw wordt de pastorie, die tot dan los heeft gestaan van de kerk, hier middels een nieuwe entree en sacrestie mee verbonden. Wat voorheen sacristie was wordt omgebouwd tot dagkapel. De nieuwbouw voorziet ook in een ruime vergaderkamer (met uitzicht op de Oude Rijn). Eigenlijk is “pastorie” niet geheel correct. Hoewel door de parochie als pastorie gebouw is het jarenlang gebruikt als klooster voor de ongeschoeide carmelieten, die met hun priesters de parochie bedienden. Enige jaren geleden is de laatste carmel kloosterling vertrokken.
Het complex vanaf de Rijnkant gezien